Behandling av myelom

Behandling av myelom inleds
först när symptom och besvär uppstår till exempel blodbrist,skelettförändringar
eller njursvikt.Hög M-komponent innebär inte i sig att behandling behövs om
myelomet inte ger några symtom. Myelom kan behandlas på många sätt. När det
blir aktuellt med behandling görs en behandlingsplan där läkare och patienten
går igenom alternativen och deras för- och nackdelar. Efter noggrann
information fattas beslut i samråd mellan patienten och läkaren
vilken behandling de skall bli
Målet med behandling av myelom är att:

– ta bort sjukdomscellerna från benmärgen ger utrymme för den normala blodbildningen

– ta bort eventuella plasmocylom

– Stärka skellettet

– Behandla eventuell njursvikt