Myelom

För första gången sedan jag insjuknade har jag riktigt läst om min sjukdom, jag har fått information från min läkare, men jag tror inte att att man hör och minns allt. Hur de kommer att utveckla sig för mig får framtiden utvisa

Myelom innebär cancer i benmärgen. Sjukdomen i sig betecknas numera som ”kronisk”, vilket betyder att den inte helt går att bota. men går att leva med. Myelom sitter på många ställen i kroppen och kallas då multipelt myelom. Som drabbad kan man leva ett ganska hyfsad liv med rätt behandling.

Myelom utgår nämligen från en typ av vita blodkroppar som kallas plasmaceller vars normala funktion är att tillverka antikroppar mot bl.a. virus och bakterier. En enda plasmacell kan bilda ett par tusen antikroppar i minuten. Plasmacellerna finns framför allt i benmärgen och i lymfkörtlarna. Vid myelom börjar dessa celler dela sig okontrollerat och bildar ett specifikt immunglobulin som kan ses i blodet.